Bourdonlier, ahorn

Produktnummer: 222'001 ,

Een zeer veelzijdig instrument dat vooral in groepen wordt gebruikt. Door het stemmen in intervallen of akkoorden kunnen klankimprovisaties, liedbegeleidingen, etc. op de eenvoudigste manier worden gerealiseerd. De kruising van de bas- en melodiesnaren maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen de melodiesnaren en de bourdonsnaren.

Basisstemming: d’-e’-fis’-g’-a’-h’-cis”-d”.(de onderste stempennen)
Bourdonsnaren: d-a-a-d’-d’-d’. (de bovenste stempennen)
Alle snaren kunnen binnen een kwart interval worden verstemd.

Ahorn (Esdoorn)