Kinderharfe Spielen (Laier/Beilharz)

ISBN: 978-3-937518-10-7
Produktnummer: 480810

Suggesties voor ouders en opvoeders
Dit boekje is bedoeld voor ouders en opvoeders die willen zingen en musiceren voor of met kleuters.
De speeltechniek wordt stap voor stap uitgelegd en aangevuld met liedvoorbeelden en suggesties voor improvisatiespel. Er worden situaties beschreven waarin de kinderharp bijzonder nuttig is, b.v. bij het naar bed brengen van het kind of bij het muzikaal begeleiden van een verhaal.
In de bijlage staan praktische tips voor het stemmen of bespannen, verdere gezichtspunten, literatuurverwijzingen en contactadressen.
(het boekje is alleen verkrijgbaar in het Duits)